ISPS Havenbeveiliging

Met de invoering van de ISPS-code (International Ship en Port Security code) is de beveiliging van zeehavens op het niveau gebracht dat ook voor luchthavens geldt. In de nabije toekomst zal ook de beveiliging van de gehele goederenketen drastisch worden aangescherpt.

De havenbeveiligers van Forty4 Security verrichten werkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en schepen om deze te beveiligen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in en uitgaand personen en goederenverkeer, waarbij de internationale richtlijnen ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet als uitgangspunt en maatstaf dient.

Onze vakbekwame gediplomeerde beveiligers zijn uiteraard ook in het bezit van een Havencertificaat. Dit ISPS certificaat is uw garantie dat onze medewerkers specifiek zijn uitgerust voor de werkzaamheden in de haven. Zij houden toezicht op alle inkomende en uitgaande personen en goederen op de schepen.
Mocht u geïnteresseerd zijn of heeft u vragen neem dan contact met ons op via 0299-402434 of stuur een e-mail naar: info@forty4.nl